“LohvinaŬ” bookstore in Minsk can be closed

Interjer

Friends!
Minsk bookstore ‘LohvinaŬ’ falls into hard times of its history. The sentencing of the hearing is expected on the January 5, 2015. As the result of which we may be closed, and the founder of the bookstore Ihar Lohvinaŭ may be imprisoned on the basis of unauthorised book sale without state registration. Over the past ten months, we have applied eight times for the registration to the Ministry of Information and each time we have been rejected in a kafkaesque manner.

Thankful to generous support of our partners and society, during the five years of our existence we have become not just a bookstore but the center of Belarusan culture, public platform for the exchange of thoughts and ideas, the meeting point of readers and writers, where book presentations and discussions take place. The bookstore is also a space of intercultural communication where contemporary literature from different countries is being presented – either in translation into Belarusan or in original, – including ongoing meetings with translators and foreign authors.

We will be grateful if our colleagues could support us by sharing this information with publishers, writers, officials in cultural sector, journalists and related public figures.

BLR
Cябры!
Мінская  кнігарня  “логвінаЎ”  уступіла ў складаную пару сваёй гісторыі. 5 студзеня 2015 года нас чакае суд, у выніку якога нас могуць зачыніць, а заснавальнік кнігарні Ігар Логвінаў можа апынуцца за кратамі. Фармальная падстава – гандаль кнігамі без рэгістрацыі міністэрства інфармацыі.  За апошнія дзесяць месяцаў мы звярталіся восем разоў па рэгістрацыю ў гэтае міністэрства і шторазу атрымоўвалі адмовы, усё больш і больш кафкіянскія.

Пры падтрымцы грамадства і партнёраў за пяць гадоў існавання мы зрабіліся не проста крамай, а цэнтрам беларускай культуры, публічнай пляцоўкай, дзе адбываецца абмен ідэямі і думкамі, месцам сустрэчы чытачоў з літаратарамі, дзе праходзяць кніжныя прэзентацыі і  дыскусіі, а таксама прасторай міжкультурнай камунікацыі ( у кнігарні заўсёды прадстаўлена сучасная літаратура розных краін – у перакладзе на беларускую мову або в арыгінале, – ды ладзяцца сустрэчы з перакладчыкамі і замежнымі аўтарамі).

Будзем удзячныя, калі нашы калегі падтрымаюць нас і цяпер: паінфармуюць пра нашу складаную сітуацыю выдаўцоў, пісьменнікаў, чыноўнікаў ад культуры, журналістаў.

RUS

Друзья!
Минский книжный магазин «логвинаЎ» вступил в сложный период своей истории. 5 января 2015 года нас ожидает суд, в результате которого нас могут закрыть, а основателя магазина Игорь Логвинов рискует попасть за решётку. Формальное основание – торговля книгами без регистрации министерства информации. За последние десять месяцев мы обращались восемь раз за регистрацией в это министерство и каждый раз получали отказы, всё больше и больше кафкианские.

При поддержке общества и партнёров за пять лет существования мы стали не просто магазином, а центром белорусской литературы, публичной площадкой, где происходит обмен идеями и мыслями, местом встречи читателей з писателями, где проходят книжные презентации и дискуссии, а также пространством межкультурной коммуникации (в книжном магазине представлена современная литература разных стран – в переводе на белорусский и в оригинале, – и происходят встречи с переводчиком и иностранными авторами).

Будем благодарны, если наши коллеги поддержат нас и на этот раз: проинформируют о нашей сложной ситуации издателей, писателей, чиновников от культуры, журналистов.

Latest News
© 2017 Nataša - The Eastern Partnership Civil Society Platform for Culture   |   info@natasaplatform.net